Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB

Jag heter Ulf Gråberg och har sysslat med fastighetsvärdering i närmare 30 år som egenföretagare och innan dess inom bankväsendet. I första hand är det småhusvillor och bostadsrättslägenheter inom Göteborgsregionen med kranskommuner som jag hanterar.

Jag är också auktoriserad av Samhällsbyggarna. Mer information om kraven för auktorisation finner du på www.samhallsbyggarna.org. Använder du dig av en auktoriserad värderingsman riskerar du inte att banken underkänner värderingen.

Mina uppdragsgivare är i första hand banker, advokat- och juristbyråer samt privatmarknaden.

I samband med t.ex. omläggning av lån eller vid nybelåning ställer bankerna ofta krav på en fastighetsvärdering, även vid köp/försäljning har du nytta av en opartisk värderingsman. Vid arvsskiften, bodelning och skilsmässa etc., är en fastighetsvärdering ofta också en nödvändighet.

Fastighetsvärdering innebär att man eftersöker marknadsvärdet.

Marknadsvärdet definieras som det mest sannolika försäljningspriset, under normala omständigheter. Proceduren kallas ortsprisanalys och tillvägagångssättet innebär kortfattat, att efter utförd platsbesiktning och mätning, analyseras köp av försäljningar av jämförbara objekt inom fastighetens närområde med hjälp av tillgänglig försäljningsstatistik bl.a.

Till min hjälp har jag avancerade söksystem för villor/småhus, jag är också uppkopplad mot fastighetsdatanätet där jag har tillgång till alla offentliga uppgifter om din fastighet.

När det gäller värdering av bostadsrätter är tillvägagångssättet likartat – man gör samtidigt en översiktlig presentation av föreningens ekonomiska situation.

Efter utförda kontroller/analyser utfärdas ett värdeutlåtande där fastigheten/lägenheten presenteras och där företräden och eventuella fel och brister belyses.

Välkommen att kontakta mig!

AUKTORISERAD FASTIGHETSVÄRDERARE
Samhällsbyggarna
Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB • Västergatan 4A • 411 23 Göteborg
Tel: 031 – 13 08 03 • Mobil: 070 – 333 38 25 • E-post: ulf@fastighetsvarderingar.se