Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
   
 

Jag heter Ulf Gråberg och har sysslat med fastighetsvärdering i 20 år såsom egenföretagare och innan dess inom bankväsendet. I första hand är det småhusvillor och bostadsrättslägenheter inom Göteborgsregionen med kranskommuner som jag hanterar.

Jag är också auktoriserad av SFF, Samfundet för fastighetsekonomi. Mer information om kraven för auktorisation finner Du på www.samfundet.se. Använder du Dig av en auktoriserad värderingsman riskerar Du inte heller att banken inte accepterar värderingen

Mina uppdragsgivare är i första hand bankerna, advokat- och juristbyråer samt privatmarknaden.

I samband med tex omläggning av lån eller vid nybelåning ställer bankerna ofta krav på en fastighetsvärdering, ävensom vid köp/försäljning har Du nytta av en opartisk värderingsman. Vid arvsskiften, bodelning och skilsmässa etc, är en fastighetsvärdering ofta också en nödvändighet.

Fastighetsvärdering innebär att man eftersöker marknadsvärdet. Marknadsvärdet definieras som – Det mest sannolika försäljningspriset, under normala omständigheter. Proceduren kallas ortsprisanalys, och tillvägagångssättet innebär kortfattat, att efter utförd platsbesiktning och mätning, analyseras köp av försäljningar av jämförbara objekt inom fastighetens närområde med hjälp av tillgänglig försäljningsstatistik bla. Till min hjälp har jag avancerade söksystem för villor / småhus, jag är också uppkopplad mot fastighetsdatanätet där jag har tillgång till alla offentliga uppgifter om Din fastighet.

När det gäller värdering av bostadsrätter är tillvägagångssättet likartat – man gör också samtidigt en översiktlig presentation av föreningens ekonomiska situation.

Efter utförda kontroller/analyser utfärdas ett värdeutlåtande där fastigheten / lägenheten presenteras och där företräden och eventuella fel och brister belyses.

Lättast att nå mig är via e-post; ulf.graberg@telia.com

Telefon 031 13 08 03
Alt 070 33 33 825

Adressen är:
Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
Västergatan 4A
411 23 Göteborg

 

Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB | Västergatan 4A | 411 23 Göteborg
Tel 031 13 08 03 | E-post ulf.graberg@telia.com
Copyright © 2008 Internet.se